Architectuur SiteManager CMS applicatie

Architectuur SiteManager toepassing

Een SiteManager CMS toepassing heeft de volgende architectuur. Binnen de toepassing kan een onderscheid worden gemaakt tussen het CMS en de website. Het CMS slaat zijn content op een (SQL Server) database. De website haalt zijn content op uit diezelfde database. 

CMS-applicatie en database  

SiteManager CMS is een standaard applicatie die volledig configureerbaar is vanuit een definitiebestand, de web.config. De web.config bevat dus een volledige logische definitie van de te beheren data, de relaties tussen die data, en alle overige te configureren elementen van het CMS.  

Een beknopt voorbeeld van (het relevante gedeelte van) een web.config vindt u hieronder.  

Bij het starten van het CMS wordt de web.config uitgelezen. Indien er geen wijzigingen zijn ten opzichte van een vorige start wordt het CMS geïnitialiseerd. Indien er sprake is van een nieuw CMS of van wijzigingen wordt het CMS eerst gegenereerd of aangepast.  

Site Publisher, XSLT en CSS

Een SiteManager CMS website wordt gebouwd volgens de gangbare 3-lagen architectuur, waarin een strikte scheiding bestaat tussen content, business logica en vormgeving. In essentie verloopt het proces van het publiceren van data als volgt: 

 • De bezoeker van een site vraagt een pagina op;
 • De website applicatie haalt de data op uit de database;
 • Indien relevant wordt de data bewerkt door ofwel SitePublisher (zie later) ofwel de applicatie zelf
 • De data (in XML formaat) wordt met XSLT stylesheets getransformeerd met HTML als uitvoerformaat
 • De in CSS bestanden vastgelegde vormgeving wordt toegepast en de browser presenteert de pagina aan de bezoeker. 

Dit volledige proces kan worden gerealiseerd met de standaard in een Microsoft omgeving beschikbare toolkits. Hiermee kan data in XML formaat worden opgevraagd uit een SQL Server database, kunnen selecties en transformaties worden gemaakt met XSLT, en kan vormgeving worden vastgelegd in CSS. 

Om dit proces verder te optimaliseren biedt SiteManager een (aan het .Net Framework complementaire) developer toolkit aan: SitePublisher. SitePublisher omvat een uitgebreide bibliotheek van binnen website applicaties veelgebruikte functionaliteiten, en specifieke functionaliteiten voor het werken met SiteManager data. Deze bibliotheek omvat classes voor o.a.: 

 • Het ophalen van data uit de database
 • Het omzetten van die data naar XML en het bewerken van die XML (combineren, sorteren, pagineren, etc)
 • Het formatteren en valideren van data
 • Het (full-text) zoeken binnen data
 • Het werken met formulieren
 • Het genereren en aggregeren van RSS feeds en Podcasts
 • Het manipuleren van afbeeldingen
 • Het optimaliseren van performance door uitgebreide caching mechanismen
 • Het herschrijven van URL’s in voor zoekmachine zinvolle adressen (URL rewriting)
 • Het ontsluiten van content op basis van user accounts (rechten)
 • Verscheidene controls voor zaken als sitemaps, Google Sitemaps, Foto galerijen, logging, het verzenden van mail
 • Controls voor het publiceren van een webshop (catalogus, afhandeling van betalingen, etc)
 • Een uitgebreide bibliotheek van javascript functies

Vragen?

Wilt u dat wij u bellen? Dat kan!

Abonnementen

Blijf op de hoogte van onze producten en ontwikkelingen.

Neem contact met ons op

Science Park Eindhoven 5644
5692 EN Son

(040) 213 66 66